• 1. การสำรวจพื้นที่หน้างานและวางเลย์เอาท์
  • 2. ขุดดิน
  • 3. ตั้งผนังโพลี่พร็อพพีลีน
  • 4. เทคอนกรีตผนังและพื้นสระ
  • 5. เชื่อมและปูไลเนอร์
  • 6. ติดตั้งเครื่องกรองพร้อมตู้ควบคุม
  • 7. เติมน้ำลงสระพร้อมปรับสภาพน้ำ
  • 8. ส่งมอบสระว่ายน้ำ พร้อมใบรับประกัน 10 ปี

1. การสำรวจพื้นที่หน้างานและวางเลย์เอาท์

2. ขุดดิน

3. ตั้งผนังโพลีพร๊อพพีลีน

4. เทคอนกรีตผนังและพื้นสระ

5. เชื่อมและปูไลเนอร์

6. ติดตั้งเครื่องกรองพร้อมตู้ควบคุม

7. เติมน้ำลงสระพร้อมปรับสภาพน้ำ

8. ส่งมอบสระว่ายน้ำ พร้อมใบรับประกัน 10 ปี