top of page
​​​​​​​​​นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)​​


1. บทนำ
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Desjoyaux เราได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "PDPA" (Personal Data Protection Act) เนื่องจากเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก . ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่พวกเขาให้เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและดีที่สุด

2. เมื่อใดที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล?
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่จำเป็นและใช้เพื่อ

    2.1 เมื่อสมัครสมาชิก

    2.2 เมื่อทำการสั่งซื้อ

    2.3 เมื่อกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม

    2.4 เมื่อกรอกข้อมูลผ่านฟอรัมกระทู้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม?
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้เป็นไปตามขอบเขตของบริการ โดยรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ตามกฎหมายเช่น

ข้อมูลส่วนตัว

 • ชื่อนามสกุล

 • เลขที่บัตรประชาชน

 • เพศ

 • วันเกิด

ข้อมูลติดต่อ​

 • อีเมล์

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์

 • บัญชีโซเชียลมีเดีย

 • ข้อมูลการทำธุรกรรม

 • รายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงิน

ข้อมูลทางเทคนิค

 • ที่อยู่ IP

 • คุกกี้

 • เว็บเบราว์เซอร์

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร?

    4.1 สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลขายสินค้าหรือบริการ
    4.2 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการซื้อผลิตภัณฑ์
    4.3 สำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์
    4.4 เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการสั่งซื้อและรายงานภาษีขาย

5. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร?
    เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อรองรับความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูงสุดการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตาม SSL (Security Socket Layer) ที่ได้รับการรับรองจาก CA (Certificate Authority) เพื่อปกป้องข้อมูลเช่นข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหมายเลขบัตรเครดิต

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
     ในทางธุรกิจเราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเช่นเพื่อใช้ขนส่งสินค้า เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไปเผยแพร่หรือขายให้กับบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยกเว้นในกรณีที่มีมาตรการทางกฎหมาย

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อฉันเห็นว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

8. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
    เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อฉันเห็นว่าการรวบรวมข้อมูลนั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

9. การใช้คุกกี้
    คุกกี้คือข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ให้บริการเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์นอกจากนี้ยังช่วยในการศึกษาพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มโดยรวม ในเรื่องนี้ลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราว์เซอร์ของตน อาจส่งผลต่อการไม่สามารถใช้งานหรือเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเราได้

10. การแก้ไขนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
    ในบางครั้งเราจะแก้ไขนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการบริการภายใต้กฎหมายเราจะเปิดเผยนโยบายให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์อย่างชัดเจนตามความเหมาะสมเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมไซต์หรือรับบริการจากเรา อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเสมอเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

11. วิธีการติดต่อเรา
    หากคุณมีคำถามข้อเสนอแนะหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณโปรดติดต่อเรา

bottom of page